2023

KLADNO – מירוץ 48 שעות 

מירוץ רב יומי – 48 שעות , צ'כיה –  271.5 ק"מ. 

מקום ראשון נשים. מקום 4 כללי

2022

EMU 6 Day World Trophy  

מירוץ רב יומי – אליפות העולם ב 6 ימים, הונגריה –  637.5 ק"מ. 

מקום שני נשים. מקום 12 כללי. מקום 9 בעולם לנשים בשנת 2022.

המרחק הארוך ביותר לרצה ישראלית במירוץ בעולם. 

2022

Six Jour De France – מירוץ 48 שעות 

מירוץ רב יומי – 48 שעות , צרפת –  255.8 ק"מ. 

מקום ראשון נשים. מקום 2 כללי

2021

EMU – אליפות העולם ל 6 ימים,  הונגריה  – 523.6 ק"מ 

האישה הישראלית הראשונה שמשתתפת בתחרות רשמית של 6 ימים בעולם. לאחר פציעה שהתפתחה ביממה החמישית הפסיקה גלית את השתתפותה בתחרות. 

מקום 3 בקטגוריית גיל

2020

מירוץ רב יומי –  6 ימים,  תל אביב  – 626 ק"מ  – מירוץ סולו 

לאחר שאליפות העולם ב 6 ימים בהונגריה בוטלה בגלל הקורונה, הופק עצמאית ונוהל מירוץ של 6 יממות, על פי כל הכללים, במרכזה של תל אביב.  התוצאה 626 ק"מ,  היתה התוצאה הגבוהה ביותר לאישה בעולם לשנת 2020. 

2019

מירוץ רב יומי – 72 שעות, דרא"פ – 333 ק"מ. מקום ראשון כללי. 

– הרצה היישראלית הראשונה שמתחרה במירוץ 72 שעות.

– המרחק הארוך ביותר של רצה ישראלית במירוץ עד כה.

מירוץ רב יומי – 12 שעות, סרביה – 105.2 ק"מ. מקום ראשון נשים. מקום שמיני כללי.

 

2018

עמק המעיינות – 50 ק"מ. מקום שני נשים

מירוץ רב יומי – 48 שעות, צ'כיה – 281.6 ק"מ. מקום שני נשים, מקום שמיני כללי. 

– הרצה היישראלית הראשונה שמתחרה במירוץ 48 שעות.

– המרחק הארוך ביותר של רצה ישראלית במירוץ עד כה.

– מקום 14 בעולם, לנשים בשנה זו ל 48 שעות.

אולטרה מרתון ערבה – 85 ק"מ. מקום ראשון נשים

2017

אולטרה מרתון ערבה – 85 ק"מ. מקום ראשון נשים

2016

מירוץ רב יומי – 24 שעות, שוויץ –  187.6 ק"מ. מקום שני נשים, מקום ששי כללי.

מירוץ רב יומי – 12 שעות, שוויץ – 105 ק"מ. מקום שני נשים, מקום רביעי כללי.

2015

אולטרה מרתון סובב עמק – 100 ק"מ. מקום ראשון נשים

אליפות ישראל באולטרה מרתון – עמק המעיינות. 60 ק"מ. מקום ראשון נשים